અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ નું તારીખ ૧૦ મે ર૦૧૭ ના રોજ ઉદ્ઘાટન
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગમાનનીય મંત્રીશ્રી, જમ્મુ અને કાશ્મીર ની ગુજરાતનાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાનાં આધુનિકરણ માટેની મુલાકાત
Shri. Vijay Rupani

શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh Radadiya

શ્રી જયેશ રાદડીયા

માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Principal Secretary

શ્રીમતિ સંગીતા સિંહ આઈ. એ. એસ

અધિક મુખ્ય સચિવ
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

૫રિચય

ગુજરાત રાજયમાં અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની તા.૮મી નવેમ્‍બર, ૧૯૬૫ના રોજ એક અલગ વિભાગ તરીકે રચના કરવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ નીચેની કામગીરી સંભાળે છે.
વધુ જાણો...

અન્‍ન સલામતિ સબંધિત

ગ્રાહક સુરક્ષા કામગીરી

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

  • 15th March - “ વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ”

  • 24th December - “ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિન”

ઓનલાઈન ફરિયાદ
કાયદાઓ અને નિયમો
[!HomePage Questions_guj!]

ખાતાના વડાઓ


નવું શું છે


ટેન્ડર

  • અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોના વિભાગમાં આપનું સ્વાગત છે

સમાચાર

હેલ્પલાઇન

અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨

મુખ્ય લિંક પર જાઓ